رشته کوه دولومیت: رشته کوه دولومیت

رشته کوه دولومیت

رشته کوه دولومیت

کوه های دولومیت در منطقه آلپ حیات وحش منحصر به فرد خود را با عقاب طلایی و گرگ ها دارد.

نظر دادن