انقلاب اوریگامی: انقلاب اوریگامی

انقلاب اوریگامی

انقلاب اوریگامی

در این مستند شاهد پیشرفت استفاده از اوریگامی هستیم، ساخت و ساز ماکت تکونولوژی ها توسط سازه های اوریگامی و…

نظر دادن

نظر

  • ارشک
    ارشک

    عالی بود ...یکی از بهترین مستند هایی بود که دیدم.