این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

خرم شهر

خرم شهر - 6

این مجموعه برنامه به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز است.

این قسمت : معمای گلباف؛ شبکه کارآفرینی رسالت

نظر دادن