آنچه گذشت: آنچه گذشت - 6

آنچه گذشت

آنچه گذشت - 6

این مستند به شکل روایی در هر قسمت به زاویای کمتر پرداخته شده و ناگفته از انقلاب اسلامی ایران می پردازد و با کمک تصاویر بکر آرشیوی وقایع را بازگو می کند.

بررسی تاریخچه سوادآموزی بزرگسالان در ایران و تاسیس نهضت سوادآموزی

نظر دادن