گنجینه - سری سوم: گنجینه; عید میلاد مسیح

گنجینه - سری سوم

گنجینه; عید میلاد مسیح

مستندهای کلاسیک برگزیده از مستندسازان برتر ایران با همکاری مرکز آرشیو سازمان صداوسیما برای پخش در برنامه «گنجینه» انتخاب شده اند.
 
این قسمت : مستند « عید میلاد مسیح » ساخته وارطان آنتانسیان

نظر دادن