سیصد و شصت درجه: سیصد و شصت درجه - 46 - مدرسه زاهدان

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 46 - مدرسه زاهدان

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

این قسمت : بررسی حادثه دلخراش آتش سوزی مدرسه اسوه حسنه زاهدان به علت نداشتن سیستم گرمایش استاندارد

نظر دادن