آنچه گذشت: آنچه گذشت - 7

آنچه گذشت

آنچه گذشت - 7

این مستند به شکل روایی در هر قسمت به زاویای کمتر پرداخته شده و ناگفته از انقلاب اسلامی ایران می پردازد و با کمک تصاویر بکر آرشیوی وقایع را بازگو می کند.

بررسی تاریخچه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

نظر دادن