هاسو: هاسو

هاسو

هاسو

این مستند روایتگر زندگینامه جانباز 70 درصد اعصاب و روان « هاسو کشیش دانیالیان » است که در عملیات والفجر 2 در منطقه حاج عمران به درجه رفیع جانبازی نائل آمد.

موارد مرتبط

نظر دادن