سیصد و شصت درجه: سیصد و شصت درجه - 47 - خروج آمریکا از سوریه

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 47 - خروج آمریکا از سوریه

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

این قسمت : بررسی اقدام ترامپ نسبت به خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه و اهمیت آن برای هم پیمانان آمریکا در منطقه

نظر دادن