خارج از دید - سری دوم: خارج از دید - 5

خارج از دید - سری دوم

خارج از دید - 5

سری دوم مجموعه « خارج از دید » به پروژه نفوذ بیگانگان در زیرساخت‌های اقتصادی کشور پرداخته است.

نظر دادن