دروازه خورشید: دروازه خورشید - 2

دروازه خورشید

دروازه خورشید - 2

این مجموعه برنامه به معرفی جاذبه های گردشگری طبیعی کمتر دیده شده استان پهناور سیستان و بلوچستان می پردازد.

این قسمت : سفر به شهرستان میرجاوه؛ دیدار از غار لادیز، روستای تمین در جبهه شمالی تفتان، ریگسار و صعود تفتان

نظر دادن