این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

هستند کسانی که ...

هستند کسانی که ... - 3

این مجموعه مستند با موضوع معرفی نخبگان و افراد پر تلاشی که با توجه به مسیر پر مشقت و صبوری بالای آنها در راه رسیدن به موفقیت شایسته معرفی هستند که ضمن بیان اهمیت به نخبگان، کارآفرینان و ... انتظارات آن ها را نیز بیان می کند.

دکتر یوسفی کما اقدام به راه اندازی یک مرکز رباتیک در کشور کرده است.

نظر دادن