سیصد و شصت درجه: سیصد و شصت درجه - 48 - خصوصی سازی

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 48 - خصوصی سازی

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

این قسمت : بررسی خصوصی سازی در ایران

نظر دادن