سیصد و شصت درجه: سیصد و شصت درجه - 49 - تغییر مجدد

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 49 - تغییر مجدد

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

این قسمت : بررسی حذف صفر از پول ملی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران و معیشت مردم

نظر دادن