فکر بزرگ: فکر بزرگ

فکر بزرگ

فکر بزرگ

این مستند به چالش و تلاش های صورت گرفته برای سفر به مریخ می پردازد.

نظر دادن