این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

خرم شهر

خرم شهر - 11

این مجموعه برنامه به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز است.

این قسمت : سنگ آباد؛ بنیاد ملی شمسان

نظر دادن