این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

هستند کسانی که ...

هستند کسانی که ... - 6

این مجموعه مستند با موضوع معرفی نخبگان و افراد پر تلاشی که با توجه به مسیر پر مشقت و صبوری بالای آنها در راه رسیدن به موفقیت شایسته معرفی هستند که ضمن بیان اهمیت به نخبگان، کارآفرینان و ... انتظارات آن ها را نیز بیان می کند.

این قسمت : امیر رضا الله قلی پور دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران است که توانسته در زمینه تصویه آب اختراعی را به نام خود ثبت کند.

نظر دادن