ترین ها - سری دوم: سنگ نورد

مجموعه "ترین ها" این بار در قالب برنامه «سنگ نورد» با خانم فرناز اسماعیل زاده، قهرمان صخره نوردی در المپیک و کشوری همراه می شود.

نظر دادن