نردبان - سری سوم: نردبان - 1

نردبان - سری سوم

نردبان - 1

در سری جدید این مجموعه مخاطبان می توانند همراه با مجری، پله پله مسیر فیلمسازی را طی کنند.

این قسمت : گفتگو با ابراهیم بسیان عکاس و عضو انجمن عکاسان ایران و سارا ساسانی در مورد فتورمان

نظر دادن

نظر

  • امیر محمد ملک پور
    امیر محمد ملک پور

    سلام لطفا مستند هول را پخش کنید

    سلام به همکاران بخش مربوطه ارسال شد