دوران: دوران - 20

دوران

دوران - 20

هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود.

این قسمت : نمایش فیلم مستند دستگیری یا قاتل

گفتگو با آقای حسن کاظمی قمی سرکنسول سابق ایران در افغانستان درباره حضور نظامیان آمریکا در کشور افغانستان

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط

    نظر دادن