تفتان کوه: تفتان کوه

تفتان کوه

تفتان کوه

تفتان کوه در جنوب شرقی ایران و نزدیک خلیج فارس در سرزمین بلوچستان و در حد فاصل خاش و میرجاوه واقع شده است.

نظر دادن