حوض حنا: حوض حنا

حوض حنا

حوض حنا

روایتی حماسی و شاعرانه از شهر اقلید و اویی در نوش آباد کاشانکه برای محافظت در برابر تاخت و تاز مهاجمان در زیر زمین ساخته شده اند.

نظر دادن