ترین ها - سری دوم: یک مرد، یک کهکشان

ترین ها - سری دوم

یک مرد، یک کهکشان

مجموعه "ترین ها" این بار در قالب برنامه «یک مرد، یک کهکشان» با آقای علی رضا محمدی کمال آبادی که دارای توانایی شگفت انگیزی در حافظه است همراه می شود.

نظر دادن