هستند کسانی که ...: هستند کسانی که ... - 7

هستند کسانی که ...

هستند کسانی که ... - 7

این مجموعه مستند با موضوع معرفی نخبگان و افراد پر تلاشی که با توجه به مسیر پر مشقت و صبوری بالای آنها در راه رسیدن به موفقیت شایسته معرفی هستند که ضمن بیان اهمیت به نخبگان، کارآفرینان و ... انتظارات آن ها را نیز بیان می کند.

این قسمت : دکتر مریم اسلامی محقق و مخترع در زمینه ژنتیک و پزشکی

نظر دادن