این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایران

ایران - 188

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از غذاهای دستی شهرستان خوانسار

نظر دادن