مه شکن: مه شکن - 3

مه شکن

مه شکن - 3

مجموعه مستند « مه شکن » به حوادث روزهای انقلاب می پردازد و از زبان مردم حاضر در راهپیمایی ها حال و هوای آن روزها را به تصویر می کشد.

این قسمت : تظاهرات در دفاع از حجاب - اشفال سفارت مصر در ایران و فرار بختیار

نظر دادن