گنجینه - سری سوم: گنجینه; چابهار

گنجینه - سری سوم

گنجینه; چابهار

مستندهای کلاسیک برگزیده از مستندسازان برتر ایران با همکاری مرکز آرشیو سازمان صداوسیما برای پخش در برنامه «گنجینه» انتخاب شده اند.
 
این قسمت : مستند « چابهار » کاری ازمهدی صباغزاده پیرامون وضعیت عمومی شهر چابهار
 

نظر دادن