این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

نیوزیلند از بالا

نیوزیلند از بالا - 4

این مستند با استفاده از تصاویر هوایی به معرفی و بررسی موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و حیات جانوری، اشتغال ساکنان و جذابیت های طبیعی نیوزیلند می پردازد.

نظر دادن