سیصد و شصت درجه: سیصد و شصت درجه - 54 - حمله تروریستی زاهدان

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 54 - حمله تروریستی زاهدان

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

این قسمت : بررسی حمله تروریستی زاهدان و شهادت نیروهای سپاه

نظر دادن