مه شکن: مه شکن - 5

مه شکن

مه شکن - 5

مجموعه مستند « مه شکن » به حوادث روزهای انقلاب می پردازد و از زبان مردم حاضر در راهپیمایی ها حال و هوای آن روزها را به تصویر می کشد.

این قسمت : وقایع روزهای آغازین جمهوری اسلامی در فروردین 58

نظر دادن