اقلیم: اقلیم - 40

اقلیم

اقلیم - 40

این مجموعه مستند گردشگری-زمین‌شناختی، جذابیت‌ها و شگفتی‌های طبیعی ایران را در مناطق مختلف کشور چون خوزستان، اصفهان، ایلام، گلستان، لرستان و بوشهر به تصویر می‌کشد.

این قسمت : املش و لنگرود - قسمت دوم

نظر دادن