مادرانه: مادرانه

مادرانه

مادرانه

مستند «مادرانه» روایتگر تلاش جمعی مادرانه است که دست در دست کودکان خود برنامه‌های جمعی جذاب و بانشاط برای رشد فرزندانشان برگزار می‌کنند.

نظر دادن