به اضافه مستند - سری سوم: به اضافه مستند - 15 - نقد مستند قصه دو زن

به اضافه مستند - سری سوم

به اضافه مستند - 15 - نقد مستند قصه دو زن

«به اضافه مستند» به تهیه کنندگی محمد حسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان با اجرای علی صدری نیا با پخش مستندهای دیده نشده در تلویزیون به بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند خواهد پرداخت.

مستند «قصه دو زن» 

کارگردان : مریم السادات مومن زاده

نظر دادن