این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بیراهه

بیراهه - 80

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : آسیب های ناشی از مصرف مواد مخدر

نظر دادن