نبرد بیست و نهم: نبرد بیست و نهم - 1

نبرد بیست و نهم

نبرد بیست و نهم - 1

مستند «نبرد بیست و نهم» با نگاهی نو و ویژه به زندگی شهیدان اسدالله رئیسی و اسحق دارا که در عملیات سال ۱۳۶۷ با رشادت و دلیری به شهادت رسیدند پرداخته است.

نظر دادن