مردان خدا: مردان خدا - 18

مردان خدا

مردان خدا - 18

مجموعه مستند « مردان خدا » به با رویکردی تحقیقی، زندگی، اندیشه‌ها و آثار چندین تن از مشاهیر دینی و فلسفی ایران اسلامی را که در سده‌های اخیر، زیسته‌اند را به نمایش می گذارد.

این قسمت : سید الحکما؛ استاد ابوالحسن محمد طباطبایی؛ جلوه

نظر دادن