مه شکن: مه شکن - 6

مه شکن

مه شکن - 6

مجموعه مستند « مه شکن » به حوادث روزهای انقلاب می پردازد و از زبان مردم حاضر در راهپیمایی ها حال و هوای آن روزها را به تصویر می کشد.

این قسمت : ترور شهید مطهری

نظر دادن