این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

وحشی ترین جزایر اندونزی

وحشی ترین جزایر اندونزی - 5

جانوران بزرگی در جزایر اندونزی زندگی می کنند که با توجه به شرایط آن جزایر به همزیستی رسیده اند و اکوسیستم آن نیز به شکل ویژه ای تکامل یافته است.

نظر دادن