بیراهه: بیراهه - 81

بیراهه

بیراهه - 81

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : توصیه های پلیس فتا در راستای رعایت راهکارهایی برای جلوگیری از کلاهبرداری های فضای مجازی

نظر دادن