چاپ کردن این صفحه

اسپانیا از بالا

اسپانیا از بالا - 1

این مستند با استفاده از تصاویر هوایی به معرفی و بررسی موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و حیات جانوری، اشتغال ساکنان و جذابیت های طبیعی اسپانیا می پردازد.

موارد مرتبط

نظر

  • محمد خوش خلق
    محمد خوش خلق

    مستند اسپانیا از بالا بسیار زیبا و جذاب بود،