این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایران

ایران - 191

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران و معرفی ساز سنتی و قدیمی قیچک

نظر دادن