سیصد و شصت درجه: سیصد و شصت درجه - 56 - پاکستان

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 56 - پاکستان

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

 

روایتی از منازعات هند و پاکستان بر سر مسئله کشمیر

نظر دادن