اقلیم: اقلیم - 42

اقلیم

اقلیم - 42

این مجموعه مستند گردشگری-زمین‌شناختی، جذابیت‌ها و شگفتی‌های طبیعی ایران را در مناطق مختلف کشور چون خوزستان، اصفهان، ایلام، گلستان، لرستان و بوشهر به تصویر می‌کشد.

این قسمت : جنگل کهور، روستای ملکی، دره تندیس ها، روستای طبل، تنگه چاهکوه و...

نظر دادن