دروازه خورشید: دروازه خورشید - 11

دروازه خورشید

دروازه خورشید - 11

این مجموعه برنامه به معرفی جاذبه های گردشگری طبیعی کمتر دیده شده استان پهناور سیستان و بلوچستان می پردازد.

این قسمت : شهرستان خاش و آشنایی با فرهنگ و طبیعت و آداب و رسوم این شهر

بازدید از طبیعت و کویر پهناور خاش

نظر دادن