گنجینه - سری سوم: گنجینه; تمرکز

گنجینه - سری سوم

گنجینه; تمرکز

مستندهای کلاسیک برگزیده از مستندسازان برتر ایران با همکاری مرکز آرشیو سازمان صدا و سیما برای پخش در برنامه «گنجینه» انتخاب شده اند.
 
این قسمت : مستند « تمرکز » کاری از رخشان بنی اعتماد در مورد وضعیت اجتماعی پایتخت و حاشیه نشینی آن

نظر دادن