یک لقمه نون - سری جدید: یک لقمه نون - 39

یک لقمه نون - سری جدید

یک لقمه نون - 39

مجموعه مستند « یک لقمه نون » مجموعه فعالیت ها و ارتباط هایی است که افراد برای به دست آوردن لقمه نانی حلال در طی روز انجام می دهند. به تصویر کشیدن رویه و رویکرد انسان هایی است که با تحمل مشقات و سختیهای شغلی خود تحت هر شرايطي به دنبال كسب روزی حلال هستند.

این قسمت : مرحوم جواد بابایی؛ بازار میوه و تره بار؛ اصفهان

نظر دادن