دروازه خورشید: دروازه خورشید - 13

دروازه خورشید

دروازه خورشید - 13

این مجموعه برنامه به معرفی جاذبه های گردشگری طبیعی کمتر دیده شده استان پهناور سیستان و بلوچستان می پردازد.

این قسمت : دلگان و مهرستان - روستای هودیان

نظر دادن

نظر

  • matin
    matin

    س آیا این مستندتمام شدیاادامه دارد؟