پارسین - سری دوم: پارسین - 3

پارسین - سری دوم

پارسین - 3

در مجموعه مستند « پارسین » به معرفی مناطق مختلف ایران و آشنایی با آداب و رسوم، فرهنگ ها، مشاغل سنتی و جاذبه های طبیعی و گردشگری با محوریت مردم شناسی پرداخته می شود.

این قسمت : استان گیلان - اشکور - قسمت سوم

نظر دادن