جیمز کامرون و روایت علمی تخیلی: جیمز کامرون و روایت علمی تخیلی - 6

جیمز کامرون و روایت علمی تخیلی

جیمز کامرون و روایت علمی تخیلی - 6

این مجموعه مستند 6 قسمتی به میزبانی جیمز کامرون، کارگردان مطرح سینمای جهان، به گفتگو با سرشناس ترین بازیگران و کارگردانان ژانر علمی تخیلی و تجزیه و تحلیل مهمترین فیلم های آن می پردازد.

این قسمت : سفر در زمان

نظر دادن