سرزمین هانیه: سرزمین هانیه

سرزمین هانیه

سرزمین هانیه

مستند « سرزمین هانیه » به معرفیروستای کوهستان حاجی آباد از توابع شهرستان کردکوی در استان گلستان پرداخته و از زبان دختری به نام هانیه به شرح خصوصیات جغرافیایی و اقتصادی این روستا می پردازد.

سایر قسمت‌ها

نظر دادن